Новини

 

 

АЛАЙНЕРИ В ЕЖЕДНЕВНАТА ПРАКТИКА

Лектор д-р Петър Калайджиев

Този курс е клинично ориентиран и има за цел да ви подпомогне в решаването на проблеми при естетиката във фронта, поставяне на фасети, протезиране и отваряне на място при подготовка за имплантиране.

П Р О Г Р А М А

17 петък МАЙ 2024 / София

9,30-13,00 Теоретична част

Принцип на действие на алайнерите. Основни правила.

Фотография – какви снимки и защо са важни?

При какви случаи може да използваме алайнери?

Атачмънти - видове и функции.

IPR интерпроксимална редукция / стрипинг – за какво да внимаваме.

ОБЯД

14,00-17,00 Практическа част

Поставяне на атачмънти, как да стане лесно - работа върху модели

Стрипинг – работа върху модели

Инструкции за пациентите как да съдействат за постигане на целта.