Тунелна техника

сетПародонталните пластични хирургични техники са клиничните способи за коригирането на естетичните дефекти, причинени от пародонтално заболяване или анатомични особености. За да се постигне добър резултат при оголени корени,  по възможност трябва да се минимализират възстановителните интервенции.  В допълнение с  оглед на естетичния гингивален профил  чрез покриване на корените, увеличаване на кератизацията, прикрепената гингива създава по-стабилна пародонталнн среда, обикновено със значително по-малка чувствителностТунелната техника е подход, който оптимизира естетиката и предвидимостта на възстановяването, заради нейната способност да запази така важната папила и да поддържа ниво на кръвоснабдяване в оперативното поле чрез елиминиране на необходимостта от вертикални инцизии, което е важно за запазване на присадките.

Инструментите за тунелна техника се използват успешно в пародонталната пластична хирургия при корекция на гингивалната рецесия в естетичната зона.

 тунелна техника 2тунелна техникаe880b61f0a