ретенирани мъдреци

Елеватор за мъдреци според DrGuillaume    -
елеватори за ретенирани мъдреци

  ¨     Корените на повечето ретенирани мъдреци имат конична или понякога дори кръгла форма.

 ¨     Достъпът до мъдреца се осигурява след екартиране на гингивата и достигане до костта

¨     За да извадите мъдреца от костта, обикновено е необходимо да го отстраните на няколко фрагмента.

 ¨     Процедурата може да изглежда различно с новия елеватор за мъдреци: Тя започва в радикуларната част и зъбът се повдига в неговата коронална част.                                                                                                                                                                                                                                   

   

елеватори за ретенирани мъдреци

 ¨     Пробива се отвор 2 до 3 мм в диаметър в емайло-дентиновата  област за вмъкване на върха на инструмента.

 ¨     Работната част на инстумента се вмъква в зъба през отвора и се завърта.                                                                                     

 ¨     Това просто движение дава възможност зъбът да бъде изваден бързо.

 ¨     Инструментът се различава от синдезмотома, който притиска костната стена с риск от фрактуриране поради неговия режещ връх.

 ¨     Размерът на инструмента и начинът на захващане осигуряват прилагането на адекватна сила при екстрахиране на зъба. Това съкращава значително времето на операцията и облекчава следоперативното заздравяване.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       елеватор за ретенирани мъдреци                                                        

 ¨     В зависимост от ситуацията един и същ инструмент се използва за долен десен и горен ляв мъдрец (48 и 28) и съответно друг за долен ляв и горен десен мъдрец (38 и 18).