Контакти

ФАРАДЕНТ ООД
ул. Виктор Григорович 42, безистен
1606 София
тел./факс 02/952 58 40 
0898237539 e-mail: faradent@abv.bg

работно време:
понеделник до четвъртък от 9.30 до 17.00
петък от 9.30 до 14.00