ендодонтия

ENDO BLACK серия

Антирефлексното покритие улеснява работата под микроскоп като се намалява умората на очите, предизвикана от отблясъците на стандартната метална повърхност на инструментите. Черното покритие има следните предимства:

- Висока твърдост средно 10 Мра

- Ограничено триене /коефициентът на триене е средно 7 пъти по-нисък в сравнение с титана и неръждаемата стомана/, което редуцира износването на инструментите и удължава техния живот.

- Отлични химични свойства: увеличена плътност на повърхността, биосъвместима бариера, издръжливи на дезинфектанти, ограничен риск от контактна корозия.

 

Работата под микроскоп вече е обичайна в ендодонтията. Тя изисква специфични инструменти, както за конвенционален достъп, така и при ендодонтска хирургия. Микроогледалцата и микроплъгерите дават възможност на денталния специалист да реагира при всяка ситуация. Новата разширена серия за ендодонтия включва и помощни инструменти за нанасяне на МТА, инструменти за ретроградно разпълване на Dr. Yoshi TERAUCHI. Организирането на инструментите в касети отговаря на съвременните изискванията за дезинфекция и стерилизация.