лъжици за отпечатък при импланти

КЛИНИЧЕН ДОКЛАД ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОТПЕЧАТЪК ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ИМПЛАНТИ

Dr. Guillaume (Paris)

Dr. Mazeirat (Paris)

Успехът на възстановяванията посредством поставяне на импланти зависи от точността на отпечатъка, който ще се ползва при отливането на работен модел. 

Веднъж захваната от отпечатъчния материал, надстройката на импланта, която се отделя и остава в отпечатъка, е закрепена толкова здраво, че тя не се размества, когато отпечатъчната лъжица се извади от устата, дори, когато имплантите не са паралелни.

Нито стандартните, нито индивидуално изработените пластмасови лъжици за отпечатък, могат да отговорят на биометричните изисквания за поставяне на импланти. Лъжиците WINTRAY® на Kohler Medizintechnik са патентована pick-up система за отпечатък. WINTRAY® е лъжица със снемаеми сегменти за вземане на отпечатък – тя е метална, устойчива, може да бъде стерилизирана и е необходимо само едно посещение в зъболекарския кабинет за отливането на перфектен работен модел.

 

 

WINTRAY със своите снемаеми сегменти е подходяща при взимане на отпечатък на пациенти с различни големини на зъбните дъги, тъй като тези лъжици се предлагат в три различни размера – S, M и L, съответно за горна и за долна челюст. Коректно номерираният сегмент се отстранява, за да се разкрие точно зоната на импланта. Когато се поставят повече от един имплант, може да бъдат отстранени няколко сегмента. Всичко това повишава нивото на лечението и спестява средства.